Κάθετος μύλος τσιμέντου

  • Cement vertical mill

    Κάθετος μύλος τσιμέντου

    Ο κάθετος μύλος τσιμέντου χρησιμοποιείται για την άλεση πρώτων υλών τσιμέντου. Η αρχή λειτουργίας του είναι: οι πρώτες ύλες εισέρχονται στον αγωγό εκκένωσης μέσω της τρισδιάστατης βαλβίδας κλειδώματος αέρα και ο σωλήνας εκκένωσης εισέρχεται στο εσωτερικό του μύλου μέσω της πλευράς του διαχωριστή.