Άμεση κίνηση μόνιμου μαγνήτη

  • Permanent magnet direct-drive electric roller

    Ηλεκτρικός κύλινδρος μόνιμου μαγνήτη

    εύρος ζώνης (mm) μήκος (mm) διάμετρος (mm) ροπή ισχύος (KW) (KNm) ταχύτητα ταινίας (m / s) 500 650 500 5.5-11 0.54-1.09 2.5 650 800 500、630 5.5-45 0.54-5.65 1.25 -2,5 800 950 500 ~ 800 5,5-132 0,43-16,72 1-3,15 1000 1150 500 ~ 1400 7,5-500 0,46-69,96 1-5 1200 1400 500 ~ 1400 15-630 0,74-88,16 1-5 1400 1600 800 ~ 1400 550710 4.39-99.35 1-5 1600 1800 1000 ~ 1400 110-800 11-111.94 1-5